BD izrade 2 Augusta mēnesī, Ikšķiles Brīvajā skolā notika neformālās izglītības apmācības jauniešiem “Jauna IE[SPĒJA]”. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par to, ka ikvienam no mums ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi, neskatoties uz personas fiziskajiem vai garīgajiem trūkumiem. Šo apmācību laikā jaunieši ne tikai mācījās teoriju, bet reālajā vidē darbojās, sadarbojās un radoši izpaudās, izmantojot dažādas teatrālas metodes, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no Ikšķiles, Ogres un Lielvārdes.

 

Capture "Esmu patiesi priecīga, ka jaunā paaudze nebaidās un iesaistās sabiedrības informēšanā, kā arī iesīkstējušu stereotipu laušanā attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām!"

Cilvēku ar īpašām vajadzībām teatrālā darbība ir viņu personības attīstības iespēja. Vasarā aizsākās, manuprāt, veiksmīga sadarbība ar teātra režisoru Vitāliju Ļubota no Kijevas pilsētas Ukrainā, kuram ir daudzu gadu pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esmu ļoti gandarīta, ka vasarā aizsāktais turpinās un š.g. 4.novembrī Ikšķiles Veselības veicināšanas centrā skanēja smiekli, gaisā virmoja satraukums, taču pāri visam ritēja spraigs darbs, jo pie grupas cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri šobrīd ļoti aktīvi darbojas, lai iestudētu izrādi – bija atbraucis režisors Vitālijs,” stāsta Veselības veicināšanas centra speciāliste Zanda Vītola. “Izrāde, pie kuras šobrīd strādājam nosaukums ir “Kuprītis no Notrdamas”. Pirmizrāde paredzēta 2016.gada 2.decembrī, kad dosimies ciemos pie saviem draugiem un domubiedriem uz Lielvārdi, lai kopā atzīmētu Starptautisko Invalīdu dienu. Vēl lielāku gandarījumu rada tas, ka izrādes tapšanā aktīvi piedalās arī četras brīvprātīgās meitenes, kuras vasarā apmeklēja apmācības - Anita Rudzīte, Aivija Gribuška, Rita Zaloga un Agnese Ločmele. Esmu patiesi priecīga, ka jaunā paaudze nebaidās un iesaistās sabiedrības informēšanā, kā arī iesīkstējušu stereotipu laušanā attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām!