IMG 20161126 162104 Novembra mēnesī Ikšķiles novada jaunieši apgūst vērtīgas zināšanas un iesaistās ar savām idejām novada pasākumos, piesaistot papildus apmeklētājus.

Šī gada, 10. novembrī Ikšķiles novada jaunieši uzsāka treniņu „JĀdara”, kurš norisinājās 20 stundu (trīs dienu) vērtīgā pasākumā. Sešpadsmit Ikšķiles un Tīnūžu skolu jaunieši apguva un praktizēja tādas tēmas, kā klausīšanās un sadzirdēšana, efektīva runātprasme, laika plānošana, sasniegumu gūšana, savu sapņu un mērķu izvirzīšana, līdera īpašības, darbs komandā, no idejas līdz realizācijai, efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, kā arī daudzas citas tēmas un uzdevumi, kas lika jauniešiem pārspēt pašiem sevi. Treniņa galvenie vilcēji, treneri - Vineta un Dainis patiesi un no sirds priecājas par jauniešu paveiktajiem darbiem un par katra jaunieša personīgo izaugsmi, kā arī par jūtamo iedvesmu no jauniešu puses.

Pēdējā treniņa „JĀdara” dienā jaunieši prezentēja divas projektu idejas, kuras treniņa laikā tika plānotas un organizētas. Viena no tām bija Ziemassvētku sajūtas radīšana Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Jaunieši ar savām idejām piedalījās 27. novembra Ikšķiles Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā, piesaistot vietējo uzņēmumu, pašvaldības un skolas darbinieku atbalstu. Jaunieši piedalīsies arī Tīnūžu egles iedegšanas svētkos, kuri norisināsies jau 2. decembrī.

IMG 20161126 161854 IMG 20161126 163017 IMG 20161126 162930

Otra projekta ideja ir saistīta ar Tīnūžu un Ikšķiles vidusskolas sadraudzību, kuras ietvaros tiks realizēti dažādi pasākumi tieši šo abu skolu skolēniem. Uzklausot visas projekta idejas, tika secināts, ka Ikšķiles novada jaunieši vēlas sadraudzību savā starpā un visā novadā kopumā. Jaunieši domā par savu nākotni, grib padarīt novadu tīrāku, ērtāku, draudzīgāku un ar plašāku interešu iespējām. „Ar šiem jauniešiem Ikšķiles novads viennozīmīgi ir drošās rokās, jo jauniešiem rūp, kas notiek apkārt un kam vajadzētu attīstīties!” teica Kristiāna, projekta koordinatore.

Capture „Ar šiem jauniešiem Ikšķiles novads viennozīmīgi ir drošās rokās, jo jauniešiem rūp, kas notiek apkārt un kam vajadzētu attīstīties!"

 

Treniņš jādara tika organizēts sadarbībā ar uzņēmumu „Devox”, treneriem Vinetu Saulīti un Daini Zaltanu, finansiāli atbalstīja Ikšķiles novada pašvaldība un ar telpām nodrošināja Ikšķiles Veselības un sociālo lietu pārvalde. Treniņa organizatori saka paldies visām iesaistītajām pusēm: Jaunatnes lietu speciālistei Agnesei Jankunai, direktora vietniecei audzināšanas un ārpusklases darbā Ingunai Bērziņai, Veselības veicināšanas centra speciālistei Zandai Vītolai.

Sagatavoja:

Kristiāna Freidenfelde