BD godinasana 2016 Svinīgā ceremonijā 3.decembrī Rīgā tika godināti seši 2016.gada aktīvākie brīvprātīgie un viena nevalstiskā organizācija, savukārt brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības īpašo “Gada brīvprātīgais 2016” goda zīmi un diplomu šogad saņēma Ikšķiles novada pašvaldība, kura mērķtiecīgi koordinējusi un popularizējusi brīvprātīgo darbu novadā un iesaistījusi tajā jauniešus.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš savā uzrunā pateicās visiem par iesaisti brīvprātīgā darba sistēmas izveidē: “Patiess prieks, ka jau trešo gadu mūsu novadā lielu atsaucību guvis brīvprātīgo darbs, kurā iesaistās dažāda vecuma cilvēki. Īpaši jāuzsver jauniešu un senioru līdzdalība novada kultūras dzīvē. Viņu nesavtīgais darbs sabiedrības labā veicina lokālpatriotismu un piešķir tam pievienoto vērtību.

Capture Īpaši jāuzsver jauniešu un senioru līdzdalība novada kultūras dzīvē. Viņu nesavtīgais darbs sabiedrības labā veicina lokālpatriotismu un piešķir tam pievienoto vērtību."

Katru goda zīmes saņēmēju sveica ceremonijas īpašie viesi - Labklājības ministrs Jānis Reirs,  Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede,Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Evita Simsone, horeogrāfs, pedagogs, režisors Agris Daņiļevičš, mūziķis Kaspars Zlidnis, radošās apvienības TREPES vadītāja Ramona Liepiņa, Žurnālists Ansis Bogustovs, Lattelecom Rīgas maratona direktors Aigars Nords, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Maija Kolberga. Par muzikālu baudījumu rūpējās dziedošā aktrise Karīna Tatarinova.

Brīvprātīgo godināšana Latvijā notiek kopš 2014. gada. Ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizāciju, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis nominācijai “Gada brīvprātīgais 2016” visu oktobri varēja izvirzīt viņaprāt izcilākos kandidātus, kuriem 2016. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai atbalstīšanā. Šogad tika saņemts ļoti daudz pieteikumu no visiem Latvijas reģioniem, visvairāk pieteikumu iesūtīts no Daugavpils, Aizkraukles, Jelgavas un Rīgas. Svinīgā ceremonija norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telpās.

 IMG 20161203 173813 IMG 20161205 122558 

Lai godinātu un teiktu paldies Ikšķiles novada brīvprātīgā darba veicējiem, kas devuši ieguldījumu novada un sabiedrības labā, š.g. 16. decembrī plkst.18:00 Ikšķiles Tautas namā notiks “BRĪVPRĀTĪGO GODINĀŠANAS PASĀKUMS 2016".

Šis pasākums tiek organizēts jau otro reizi par godu Ikšķiles novada brīvprātīgajiem kā pateicība par ieguldīto darbu un atsaucību. Arī šogad tiks izsniegti brīvprātīgā darba apliecinājumi. Pagājušajā gadā brīvprātīgā darba apliecinājumus saņēma 20 jaunieši.

Svinīgajā daļā ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies jauno mūzikas izpildītāju konkursa "Gaisa trīce" žūrijas simpātijas balvas ieguvēja un Ikšķiles novada brīvprātīgā Alise Žukovska ar grupu, bet smieklu devu radīs improvizācijas apvienība 3pk no Liepājas.

Uz pasākumu ir aicināts ikviens brīvprātīgais, kas līdz šim līdzdarbojies Ikšķiles novadā. Un nav svarīgi sen vai nesen, vienu reizi vai daudzkārt - TU būsi laipni gaidīts!

 

Jauniešu brīvprātīgā darba kustība Ikšķiles novadā aizsākās 2013.gadā, kad jaunieši sevi pierādīja Ikšķiles novada svētkos. Uz pirmo aicinājumu atsaucās 27 jaunieši, kuri vadīja gan radošās darbnīcas, gan sporta un kultūras aktivitātes. Nākamajā pasākumā – jauniešu diena “Ykescola”, pieteicās jau 40 jaunieši. Redzot lielo atsaucību un saņemot pozitīvas jauniešu atsauksmes, 2014. gadā Ikšķiles novada pašvaldībā tika izveidota brīvprātīgā darba sistēma, kuras pamatā ir detalizēti izstrādātas Jauniešu brīvprātīgā darba vadlīnijas, kas nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, veicot brīvprātīgo darbu biedrībā, nodibinājumā, valsts vai pašvaldības iestādē Ikšķiles novadā. Šobrīd brīvprātīgā darba datu bāzē reģistrēti 109 Ikšķiles novada brīvprātīgie jaunieši, kas vismaz vienu reizi veikuši brīvprātīgo darbu.

 

5. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, ka iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās. Tāpēc sveicam visus Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā!

 

Agnese Jankuna

Brīvprātīgā darba koordinatore