afisa sarunu vakars apzina druka LKur, kad un kā notiks sarunu vakars?

11. marts, pl. 19.00, Tīnūži (Ikšķiles novads), Tīnūžu tautas namā (lielajā zālē).

Uz sarunu vakaru ir aicināts ikviens cilvēks, kurš vēlās sevi garīgi attīstīt vai iegūt zināšanas, kas varētu palīdzēt savas dzīves un Latvijas veidošanā. Sarunu vakara gaitu nosaka tā dalībnieki, izsakoties pēc pašu apstiprinātiem un diskusijas vadītāju uzturētiem noteikumiem.

 Kāda ir sarunu vakara tēma?

Sarunu vakara laikā mēs apskatīsim tās pamatmetodes, kas tiek izmantotas, lai ikdienas līmenī manipulētu ar mūsu apziņu. Manipulācija ir rīcība, kura vērsta uz mūsu izmantošanu kada interešu labā. Tā ir pretrunā cilvēka brīvai un apzinātai rīcībai, atklātības un godīguma vērtībām. Ja par šīm lietām netiek domāts, runāts un tām nepretojas, tad būtībā mēs paši ar savu attieksmi pieņemam, ka šādas darbības ir normāla ikdienas sastāvdaļa.

 Kāpēc tas vajadzīgs?

Sarunu vakars apvieno un ļauj dalīties ar dažādām pieredzēm un atziņām. Piedaloties mēs paplašinām savu redzesloku, iepazīstamies ar jauniem cilvēkiem un idejām, kas var palīdzēt pieņemt labākus lēmumus. Meklējot lietu jēgu un attīstot sevi, mēs dodam vislielāko ieguldījumu mūsu zemei un kultūrai.

 Ar ko īpaši šie sarunu vakari?

Sarunu vakaru mērķis ir tuvināties patiesībai un radīt pamudinājumu turpināt sava gara izaugsmi. Mērķis nav runāšana runāšanas dēļ, kur tiek atzītas dažādas manipulācijas metodes, aktīva oponenta pārliecināšana un cieņpilnas attieksmes trūkums pret sarunu dalībniekiem. Šajā sarunu vakarā nebūs viens atlasīts runātājs un klusējošo vairākums, katram būs iespēja izteikties, radīt  vērtīgas atziņas un veicināt domu apmaiņu diskusijā.

 Informāciju par pasākumu var meklēt “Facebook” > “Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, www.ikskile.lv vai zvanot uz t. nr. 2 666 9452. Vēlams informēt par dalību pasākumā.

 

Kaspars Špēlis

Kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” vadītājs