Socialais projektsKatru gadu jauniešu attīstības programma Go Beyond sniedz iespēju jauniešiem pilnveidot savas prasmes un zināšanas, risinot dažāda rakstura sociālās problēmas sabiedrībā. Piecu gadu laikā Go Beyond programmas jaunieši ir īstenojuši 20 sociālos projektus un veicinājuši dažādu Latvijas sabiedrības grupu labklājību, labsajūtu un integrāciju.

 

Arī šogad sadarbībā ar Olaines cietumu, Ikšķiles novada invalīdu biedrību, Patvēruma meklētāju centru “Mucenieki”, biedrību Patvērums "Drošā Māja", SOS Bērnu ciematu, Latvijas valsts simtgades biroju, Jauniešu rīcības komiteju un Vecumnieku vidusskolu tika īstenoti pieci projekti. Jaunieši iepazinās ar ļoti svarīgām cilvēku vajadzībām, kas aptvēra veselības, resocializācijas, cieņpilnas dzīves, attīstības un integrācijas aspektus. Visos projektos, pateicoties jauniešu aizrautībai un nerimstošai vēlmei viena risinājuma vietā meklēt trīs, kā arī atbalstītāju uzticībai, tika sasniegti labi rezultāti.

“Ļoti ceru, ka iesāktās darbības un jauniešu entuziasms turpināsies arī pēc programmas noslēguma – sociāli atbildīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki Latvijai ir vajadzīgi pilnīgi visās biznesa un sabiedrības pārmaiņu jomās,” sociālo projektu posmu komentē Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, kas piedalījās sociālo projektu starpposma prezentācijās.

Īsi par katru no projektiem:

Sadarbībā ar Ikšķiles novada invalīdu biedrību tapa projekts “Sociālā integrācija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kā rezultātā tika organizēts iedvesmas pasākums “Skatuve ikvienam”, kas pulcēja vairāk kā 130 dalībniekus no dažādām Latvijas invalīdu biedrībām, apvienībām, dienas centriem un pansionātiem, kuros cilvēki ar invaliditāti darbojas dažādos mākslinieciskās pašdarbības virzienos – deja, dzeja, dziesma, teātris vai mūzika.

Iniciatīvas mērķis bija sniegt iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām saturīgi pavadīt laiku, komunicēt, gūt iedvesmu, socializēties un apliecināt sabiedrībai, ka viņi ir talantīga un nozīmīga tās daļa.

 

Viena no grupām īstenoja projektu “Aktivitāšu stratēģija skolai kā novada centram” sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, Jauniešu rīcības komiteju un Vecumnieku vidusskolu. Viņu mērķis bija ļaut organizēt un radīt pašiem skolas audzēkņiem tādējādi parādot, ka visi resursi un prasmes ir viņos pašos, un ir iespējams radīt ap sevi interesantu vidi. Go Beyond komandas jaunieši par galvenajiem uzdevumiem izvirzīja radīt skolēnos uzticēšanos, saglabāt interesi par jaunām iespējām un sekmēt uzņēmību: izdomāt, ķerties pie darba, piedalīties un sasniegt rezultātu. Izrādījās, ka skolēni īsti neprot plānot darbus, un tam trūkst pavisam parastu iemaņu, piem., viņi nepieraksta izrunāto un nolemto, un tad viss sajūk un aizmirstas. Tāpēc viena no dāvanām, kas paliks skolā un sekmēs padarītā ilgtspēju, ir komandas izveidotais „Pasākumu rullis” - paliekošs, taustāms plānoto aktivitāšu shematisks attēlojums, ko rada paši skolēni sev tīkamā, brīvā veidā, paši novērtējot svarīgākos pasākumu ietekmējošos aspektus. Izveidota arī rokasgrāmata, kas apkopo paveikto un gūtās atziņas. „Šīgada jauniešu komanda patiesi iepriecināja ar nopietnu attieksmi pret izvirzīto uzdevumu, ar vēlmi iedziļināties pastāvošajā situācijā, kā arī taktiskiem un pārdomātiem risinājumiem,” atzīmēja Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna.

Sadarbībā ar Patvēruma meklētāju centru “Mucenieki”, biedrība "Patvērums "Drošā māja" ” , tapa projekts “Patvēruma meklētāju integrēšana sabiedrībā”, kura izaicinājums bija palīdzēt patvēruma meklētājiem – jauniešiem – integrēties sabiedrībā, vienlaicīgi mazinot apkārtējo aizspriedumus. Pavadot kopā brīvo laiku, atklājās, ka patvēruma meklētājiem jauniešiem trūkst saturīgu brīvā laika aktivitāšu un iespējas izpaust savas intereses, trūkst motivācijas spert pirmo soli. Tāpēc, balstoties uz jauniešu interesēm, tika atrasti nozares speciālisti, ar kuriem kopīgi varēja pavadīt dienu jeb “Profesiju dienu”, un jaunietis iemācījās vairāk par viņiem interesējošo profesiju.

Sadarbībā ar Olaines cietumu projekta “Ieslodzīto resocializācijas aktivitātes Olaines atklātajā cietumā” ietvaros jaunieši kopā ar resocializācijas centra iemītniekiem veidoja komiksus, kuros tie varēja izpaust savu pasaules redzējumu un piedzīvoto, un meklēja dažādus citus veidus kā radoši izpausties un pavadīt laiku.

Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā projekta “Jauniešu no ārpusģimenes aprūpes pretsmēķēšanas programma” komanda izveidoja vadlīniju kopumu, kas veicinātu mainīt Jauniešu mājas vidi, palīdzētu SOS ciemata jauniešiem uzlabot viņu sociālās prasmes un būt patstāvīgākiem, lai atmestu smēķēšanu. Svarīgi bija koncentrēties uz alternatīvām brīvā laika pavadīšanai un būšanu ārpus ierastās vides. Kā izpētījusi komanda, daļēji smēķēšana ir sekas zemām sociālajām prasmēm – zema patstāvība, sekošana pūlim, nespēja pastāvēt par savu viedokli un pateikt “nē” – , kā arī kalpo kā protesta forma esošajai situācijai. Projekts tika realizēts kopā ar ilggadējo Go Beyond sadarbības partneri SOS Bērnu ciemati.

Vairāk par programmu un jau realizētajiem projektiem lasiet šeit , kā arī sekojiet jaunumiem Go Beyond Facebook lapā.

 

Par Go Beyond

Biedrība Go Beyond tika dibināta 2011. gada jūnijā kā jauniešu attīstības programma. Programmu dibināja pieci profesionāļi, kas mērķtiecīgi vēlējās attīstīt līderības prasmes jauniešu vidū, paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, veicināt veiksmīgāku jaunatnes iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē un paaugstināt neformālās izglītības kvalitāti Latvijā.