cilvekam 114Cilvēka potenciālam” mērķis ir pilnveidot jauniešu prasmes Emocionālajā Intelektā, medijpratībā, kritiskajā domāšanā un radošumā, kā arī attīstīt uz zinātni, izglītību un medijiem vērstus ilgtspējīgus projektus, kas palīdzētu Latvijas sabiedrībai apzināties un pilnvērtīgāk izmantot savu potenciālu.

Minēto projektu īstenotāji būs 18-30 gadus jauni Latvijā dzīvojoši dažādu tautību jaunieši ar augstu vēlmi un motivāciju pilnveidot sevi un īstenot Latvijas sabiedrības attīstību veicinošas iniciatīvas. Lai veicinātu sabiedrības vienotību un dažādu tautību kopēju orientēšanos uz palīdzēšanu Latvijas sabiedrībai, 50% dalībnieku dzimtā valoda būs latviešu, 50% – kāda cita valoda.

Lai palīdzētu jauniešiem savas idejas realizēt, viņiem programmas ietvaros tiks nodrošināts:

  • 8 un 3 dienu intensīvas mācības par Emocionālo Intelektu, medijpratību, kritisko domāšanu, radošumu, zinātnē, izglītībā un medijos aktuālāko;
  • atbalsts no izglītības, zinātnes un mediju nozares ekspertiem;
  • ikmēneša mācības savai personīgajai izaugsmei par Emocionālo Intelektu, kas nodrošina labāku intelektuālo darbību, empātiju, attiecības un palīdz realizēt savu potenciālu.

Programmas norises laiks: 19. maijs – 30. septembris.
Dalībnieku skaits: 25.
Programmas valodas: mācībās – latviešu un angļu. Savstarpējā komunikācijā: latviešu, angļu, krievu.
Dalībnieku atlase:
1. atlases kārta / Online pieteikšanās/ līdz 5. aprīlim
2. atlases kārta / Intervijas/ 2. un 9. aprīlis
Rezultātu paziņošana / 1. maijs
Dalības maksa: pateicoties British Council atbalstam, jaunieša līdzmaksājums dalībai programmā ir vien 25EUR/mēnesī (25EUR – jūnijā, 25EUR – jūlijā, 25EUR – augustā un 25EUR – septembrī).
Un 50EUR drošības nauda – maijā (šos 50 EUR, absolvējot  programmu, saņemsiet atpakaļ. Izstājoties no programmas pirms laika, tā tiks investēta citu “Cilvēka potenciālam” dalībnieku veidoto projektu attīstībā).

 

  

PIETEIKTIES >>