Grafitti IkšķilēGrafiti māksla ir zīmēšana vai rakstīšana uz sienas vai kādas citas virsmas. Šī ir sena māksla, kas pagājušā gadsimtā atdzima kā patvaļīga mākslas ekspresija. Jaunie makslinieki bieži apgleznoja svešu īpašumu bez saskaņošanas, kas ir administratīvi sodāma rīcība. Taču grafiti māksla var būt arī atļauta, ja to izpauž saskaņojot ar vietas īpašnieku un ja tā skaisti papildina esošo dabas un pilsētas ainavu. 

Nāc un piedalies atļautā GRAFITI MĀKSLAS DARBNĪCĀ, 22. aprīlī plkst. 10:00 Lupīnu ielas stadionā. Ja zīmešana un gleznošana ir tava stiprā puse, tad izmēģini savu talantu grafiti tehnikā.