IMG 20170620 WA0027 12. augusts ir starptautiskā Jaunatnes dienas. Pasaulē tā tiek atzīmēta ar mērķi izkopt jauniešu radošo darbību, radot jaunatnes dažādības attīstībai un kultūras sekmēšanai labvēlīgu vidi. Tīras vides nodrošināšana mūsdienās ir kļuvusi ļoti aktuāla un ieguvusi prioritāru nozīmi, tāpēc jauniešu mēneša ietvaros no 20.augusta līdz 27.augustam Ikšķile novadā tiks īstenots Erasmus+ mobilitātes projekts “Radošās durvis uz vides aizsardzību”.

Projekta sadarbības partneris ir sadraudzības pilsēta Hāpsala, Igaunijā. 19. jūnijā plānošanas vizītē ieradās Hāpsalas jauniešu centra darbiniece Madli un jauniešu līdere Anna Marija, lai kopā ar Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvjiem Agnesi Jankunu, Leldi Blomu un jauniešu līderi Raivi Gunāru Tauriņu pārrunātu  visus nepieciešamos sagatavošanās darbus.

Jauniešu mobilitātes projekta mērķis ir veidot vidi, kas atspoguļo saudzīgu vides un dabas resursu izmantošanu un pieejamību ikdienā, radošā un jauniešiem saistošā veidā veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par vides aizsardzību, tās saglabāšanu un atjaunošanu katrā pašvaldībā un valstī.

Projektā tiks iesaistīti 20 jaunieši vecumā no 13 – 18 gadiem. Jauniešiem būs iespēja mācīties un apmainīties ar pieredzi par vidi un ilgtspējīgu vides aizsardzību, veselīgu dzīves veidu, kā arī uzzināt par otrreiz lietojamo materiālu izmantošanu ikdienā, atkritumu šķirošanu, un dažādiem resursu saaudzēšanas veidiem. Jaunieši savstarpēji sadarbojoties organizēs radošās darbnīcas, uzlabos katra indivīda prasmes un attīstīs dažādas kompetences, kā piemēram, darbu komandā, dodoties pārgājienā, uzlabos komunikācijas prasmes un svešvalodu zināšanas, kā arī dalīsies pieredzē, prezentējot izstrādātos mājasdarbus. Jaunieši veidos dažādas akcijas pilsētvidē ar mērķi informēt sabiedrību par vides aizsardzības nozīmīgumu, kā arī sadarbojoties ar Ikšķiles Brīvo skolu, piedalīsies talkā, kuras ietvaros tiks labiekārtota skolas teritorija. Viens no ilgtermiņa rezultātiem būs jauniešu izvirzīto priekšlikumu ieviešana dzīvē katrā pašvaldībā, kā arī izstrādāts darbību kopums, kas veicams Ikšķiles jauniešu telpā un Hāpsalas jauniešu centrā.

Mobilitātes projekta ietvaros tiks radīta platforma - jauniešiem interesanti un saturīgi pavadīt laiku, kopīgi darbojoties un tuvinot savstarpējo mācīšanās procesu dabai, izmantojot āra dzīves aktivitātes.

Projekta īstenošanā līdzdarbosies iesaistītās puses un speciālisti, piemēram, Ikšķiles Brīvā skola, biedrība “homoecos:”, organizācija “Lūzumpunkts” un Tūrisma informācijas centrs.

Aicinām sekot līdzi informācijai, jo jūlijā tiks izsludināta pieteikšanās.

«Ikšķiles novada pašvaldība programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno jauniešu apmaiņas projektu «Radošās durvis uz vides aizsardzību» Ikšķilē”.

eu flag co funded pos rgb left