lFkSUyze Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2016.gada 14.septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.519 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā" un Nr.520 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā" 3.punktā noteikto,

pieteikumus studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem var iesniegt līdz 2016.gada 14.oktobrim (ieskaitot).

Pieteikties studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem var: 

  • kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
  • uz studiju kredīta dzēšanu var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmskolas izglītības iestādēs.

Piesakoties kredīta dzēšanai, jāiesniedz:

  1. pieteikums kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;
  2. izziņa par kredīta ņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas sniedzami dati);
  3. pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas iegūtā diploma kopija.

Izskatot pieteikumus tiek ņemts vērā nostrādātais laiks profesijā, tādēļ aicinām pieteikumam pievienot arī dokumentus par iepriekšējām darbavietām.

Pieteikumu jānosūta pa pastu Studiju un zinātnes administrācijai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050, 1.stāvs (pasta zīmogs - 14.10.2016) vai jāiesniedz personīgi Studiju un zinātnes administrācijas klientu apkalpošanas laikos:

  • Pirmdienās no plkst. 9.00-17.30
  • Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās no plkst. 9.00-16.30
  • Piektdienās no plkst. 9.00-15.30

Saskaņā ar rīkojumos noteikto, 2016. gadā valsts garantēto studiju un studējošo kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomā strādājošajiem, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālistiem, 55 sociālajiem darbiniekiem, 30 kultūras jomā un 63 veselības aprūpē strādājošajiem, 246 valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kā arī 21 speciālistam, kurš pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības uzsācis darbu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

Ar profesiju sarakstu, kurām tiks sākta kredīta dzēšana 2016.gadā, iespējams iepazīties:

Plašāka informācija par dokumentu iesniegšanu un kandidātu izvērtēšanu pieejama šeit.